1. خانه
  2. صفحه 6
فواید و معایب خدمات و مراقبتهای بالینی نبضی نو در منزل چیست؟

  دسترسی به تیم های  درمان بخصوص متخصصین  و پزشکان فوق تخصص در کوتاهترین زمان، بواسطه ایجاد پرونده الکترونیک و ویزیت آنلاین برای فوق تخصصینی که در دسترس نیستند و یا در استانها و شهرهای کوچک...

فلسفه وجودی موسسه ستارگان هدایت سلامت” نبضی نو”

  فلسفه بنیادین ستارگان هدایت سلامت (نبضی نو) بر خود مراقبتی و آموزش استوار است. طبق آمار وزارت بهداشت، تنها 10 درصد از جمعیت ایران بیمار می باشند و مابقی سالم هستند. با سرمایه گذاری در زمینه خ...

دسته بندی ها: 
معرفی ستارگان هدایت سلامت ( نبضی نو)

  موسسه ستارگان هدایت سلامت ( نبضی نو)  با اهداف ارائه خدمات آموزشی و ارتقای سلامت در سطح فرد و سازمان و با چشم انداز ارائه خدمت رسانی فرای مرزهای جغرافیایی در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی ...

دسته بندی ها: