1. خانه
  2. اخبار
وضعیت بیمار

بیمار خانم میانسالی که با GCS =7-8 از بیمارستان خاتم بخش icu تحویل گرفته شد و بیمار در سرویس دکتر عزتی متخصص عفونی و گروه مشاورین فوق تخصصی نبضی نو و تیم ۵ نفره پزشکی تحت نظر دو مسئول فنی پزشک متخصص خا...

دسته بندی ها: