وضعیت بیمار

بیمار خانم میانسالی که با GCS =7-8 از بیمارستان خاتم بخش icu تحویل گرفته شد و بیمار در سرویس دکتر عزتی متخصص عفونی و گروه مشاورین فوق تخصصی نبضی نو و تیم ۵ نفره پزشکی تحت نظر دو مسئول فنی پزشک متخصص خا...

دسته بندی ها: 
چی شد که شما به آموزش احیای قلبی ریوی رو آوردید؟

  آنچه که سبب شد تا درباره احیای قلبی ریوی، دست بکار شوم کتاب و سایت آموزشی و کانال‌های آموزشی، سمینارهای مختلف در سطح تهران و ایران راه اندازی نمایم، نخست وظیفه‌ای است که به عنوان یک کارشن...

دسته بندی ها: 
گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی ( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟

گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟ مرکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل، مرکزي است که به منظور ارائـه خـدمات بالینی و بهداشتی شامل : انجام...

دسته بندی ها: 
چرا همه باید اقدامات احیای قلبی ریوی پایه را بلد باشند؟

  دانش احیای قلبی، ریوی (Cardiopulmonary Resuscitation ) عبارت است از مهارتی که می‌توان با آن زندگی را به قربانیان دوباره هدیه کرد. در شرایط اضطراری حملات قلبی عدم اقدام به احیا مصدوم منجر به مرگ و میرهای ...

دسته بندی ها: 
برنامه مراقبتی خدمات پرستاری در منزل

  بسته به شرایط پزشکی، نیازهای فردی و مراقبت های پرستاری مورد نیاز، تیم مراقبت های بهداشتی ما به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از شما در منزل مراقبت می کنند. با رعایت بالاترین استانداردهای کیفیت،...

مزایای و معایب مراقبتهای بالینی در منزل چیست؟

  شناسایی عوامل مؤثر بر مرگ و میر میتواند اقدام مهمی در طرح ریزي فرایند درمان جهت بهبود بیماران در منزل باشد. نکته اي که باید مد نظر قرار گیرد این است که منزل محیط پیچیده اي است و طبی...

فرایند موسسه نبضی نو برای انتقال و مراقبت بیماران مراقبتهای ویژه در منزل ؟

  در زمانیکه خانواده طی تماس و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی ارائه خدمات و مراقبتهای بالین در منزل و نشست کامل با مدیریت و یا یکی از سوپروایزران نبضی نو درخواست مراقبت از بیمارشان را برای اد...

چالش های خانواده ها در انتقال بیماران مراقبتهای ویژه به منزل چیست؟

  هزینه درمان بیماران بستري در بخشهاي مراقبت ویژه بسیار زیاد است و عملکرد مناسب بیمارستان کمبود تخت , نیازمند فرایند دقیق و سریع پذیرش و ترخیص بیماران از بخش مراقبت ویژه است مراقبت ویژه همو...