1. خانه
  2. صفحه 4

So when the dealer has a whole lot of car notes they need to get them off their arms to reduce the amount they put out. Unlike different used automobile sellers, we understand that within the used automobiles section how important the condition of the used car is. Try our repayment calculator automotive finance software to get a primary guide a...

دسته بندی ها: 

In the ever-evolving world of cryptocurrencies, the importance of security cannot be overstated. Unlike traditional monetary systems, where banks and regulatory bodies provide a safety net, the decentralized nature of cryptocurrencies implies that the responsibility for safeguarding your digital assets falls squarely in your shoulders. This is wher...

دسته بندی ها: 

Our prime pick blows its opponents out of the water. If you’re looking for dry cat food with excessive-quality components and no synthetic flavoring, grain or by-products, pounce on this one. Based on Blue Buffalo, the hen method was impressed by the diet of the lynx and accommodates fruits like blueberries and cranberries, veggies like candy...

دسته بندی ها: 
وضعیت بیمار

بیمار خانم میانسالی که با GCS =7-8 از بیمارستان خاتم بخش icu تحویل گرفته شد و بیمار در سرویس دکتر عزتی متخصص عفونی و گروه مشاورین فوق تخصصی نبضی نو و تیم ۵ نفره پزشکی تحت نظر دو مسئول فنی پزشک متخصص خا...

دسته بندی ها: 
چی شد که شما به آموزش احیای قلبی ریوی رو آوردید؟

  آنچه که سبب شد تا درباره احیای قلبی ریوی، دست بکار شوم کتاب و سایت آموزشی و کانال‌های آموزشی، سمینارهای مختلف در سطح تهران و ایران راه اندازی نمایم، نخست وظیفه‌ای است که به عنوان یک کارشن...

دسته بندی ها: 
گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی ( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟

گیرندگان خدمت از مراکز ارائه خدمات بالینی( هوم کر) در منزل چه میخواهند؟ مرکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل، مرکزي است که به منظور ارائـه خـدمات بالینی و بهداشتی شامل : انجام...

دسته بندی ها: 
چرا همه باید اقدامات احیای قلبی ریوی پایه را بلد باشند؟

  دانش احیای قلبی، ریوی (Cardiopulmonary Resuscitation ) عبارت است از مهارتی که می‌توان با آن زندگی را به قربانیان دوباره هدیه کرد. در شرایط اضطراری حملات قلبی عدم اقدام به احیا مصدوم منجر به مرگ و میرهای ...

دسته بندی ها: 
برنامه مراقبتی خدمات پرستاری در منزل

  بسته به شرایط پزشکی، نیازهای فردی و مراقبت های پرستاری مورد نیاز، تیم مراقبت های بهداشتی ما به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته از شما در منزل مراقبت می کنند. با رعایت بالاترین استانداردهای کیفیت،...