1. خانه
  2. وضعیت بیمار
وضعیت بیمار

وضعیت بیمار

بیمار خانم میانسالی که با GCS =7-8 از بیمارستان خاتم بخش icu تحویل گرفته شد و بیمار در سرویس دکتر عزتی متخصص عفونی و گروه مشاورین فوق تخصصی نبضی نو و تیم ۵ نفره پزشکی تحت نظر دو مسئول فنی پزشک متخصص خانم دکتر ابراهیمیان و دکتر شجاعی داخلی و خانم دکتر داسیان متخصص بیهوشی و جناب اقای دکتر وکیلی، خدمات کارشناسی پرستاری و مدیریت بالین بیمار و سوپروایزری خانم شریفی و با حضور پرستاران گرانقدرicu کار خانم شریفی و خانم مسلمی خدمات پرستاری و بالینی با ایجاد پرونده بالینی واتساپی انجام شد و بیمار بعد از ۴ ماه تحویل خانواده شد و در حال حاضر بیمار فعالیت روزانه خود را انجام می دهد.
همه خدمات برای بیمار در یکی از دهات های ابهر زنجان انجام شده است که بیمار مادر خانواده غفاری میباشد که به کوید مبتلا و درگیر عوارض تنفسی کرونا گردیده بود
بیمار در زمان تحویل از بیمارستان خاتم با دستورات دارویی دکتر اسدی فوق تخصص اینترونشنال مغز با دستور ترخیص برای ادامه روند درمان در منزل تحویل با امبولانس کد دار نبضی نو در ابهر زنجان در شرایط زیر با GCS 7-8 و تراکئوستومی، NGT، CVPLine و ادماتوز تحویل گرفته شد و با تجهیزات کامل در دور از مرکز درمانی زنجان خدمات مراقبتهای بالینی نبضی نو برایشان برنامه ریزی شد.
: بعد از ۱.۵ ماه تحت نظر نبضی نو با فرایند پرستاری و دستورات کامل تیم پزشکی با نظر استاد دکتر اسدی و استاد دکتر عزتی و مدیریت خدمات پرستاری دکتر وکیلی شرایط بیمار به وضعیت زیر رسید.

مدت ۲.۵ تا ۳ ماه بعد از خدمات مراقبتهای بالینی در منزل نبضی نو با مدیریت تیم پرستاری دکتر وکیلی و تیم پزشکی با حضور پرنگ تر دکتر عزتی متخصص برجسته عفونی و مسئولین فنی خانم دکتر ابراهیمیان متخصص طب اورژانس و خانم دکتر داسیان متخصص بیهوشی، بیمار تحویل خانواده گردید، اتصالات کاملا حذف و با GCS ۱۳-۱۴ تحت نظر فیزیو تراپی تحویل خانواده شد و فیلم اخری بعد ۶ ماه از دوره درمان میباشد.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید