1. خانه
  2. فرایند موسسه نبضی نو برای انتقال و مراقبت بیماران مراقبتهای ویژه در منزل ؟
فرایند موسسه نبضی نو برای انتقال و مراقبت بیماران مراقبتهای ویژه در منزل ؟

فرایند موسسه نبضی نو برای انتقال و مراقبت بیماران مراقبتهای ویژه در منزل ؟

 

در زمانیکه خانواده طی تماس و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی ارائه خدمات و مراقبتهای بالین در منزل و نشست کامل با مدیریت و یا یکی از سوپروایزران نبضی نو درخواست مراقبت از بیمارشان را برای ادامه روند درمان در منزل را اعلام می نماید. جلسه ای با خانواده درجه یک خانواده و یا ولی(وکیل قانونی) گذاشته می شود و رضایت آگاهانه برای ارائه خدمات مراقبتهای بالینی گرفته شده و مطابق هماهنگی مدیریت موسسه قرارداد اولیه تنظیم و شرایط مالی تنظیم می گردد. یکی از سوپروایزران نبضی نو، تیم درمانی اعم از پزشک معالج، پرستار، پیراپزشکان،  تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار را مشخص و هماهنگی می نماید. سپس پرستار تحویل گیرنده بیمار بر حسب نوع مراقبت و تنظیم فرایند مراقبت مطابق با شرح حال بیمار به خانواده معرفی و جهت انتقال بیمار به همراه با آمبولانس کد دار طرف قرارداد در بیمارستان و بخش مورد نظر حضور پیدا می کنند. پرستار، بیمار را با تجهیزات همراه بیمار مانند ونتیلاتور، دستگاه اکسیژن ساز، پالس اکسی متر و مانیتورینگ کامل انتقال می دهد. در آمبولانس کد دار وسایل کامل فوق به صورت پرتابل همراه است و در صورت نبود و یا کسری باید همه تجهیزات فوق را به همراه داشت تا بتوانیم بیمار را ترخیص کنیم.

در زمان انتقال بیمار به منزل تخت های آمبولانس کد دار که پوزیشنال است بیمار را با آسانسور به طبقه مورد نظر منتقل می کنند..

دپارتمان تجهیزات همزمان با اعلام خانواده با رضایت ارائه خدمات مراقبت در منزل و تنظیم قراداد، در فاصله زمانی فرایند ترخیص بیمار از بیمارستان تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار را با نظر قاطع مدیریت و یا سوپروایزر مسئول تیم مراقبتی بیمار در منزل بیمار مستقر و کلیه تجهیزات را چک و از بکارگیری آنها اطمینان حاصل و به خانواده بیمار تحویل می دهند. پرستار تحویل گیرنده بیمار  در بدو ورود بیمار و قبل از انتقال بیمار از روی برانکارد آمبولانس به تخت بیمار مجددا ارزیابی بکارگیری وسایل پزشکی را انجام و بیمار را کامل تحویل می گیرد. محیط را براي ورود بیمار آماده کرده بود. بر حسب نیاز مراقبتی بیمار ونتیلاتور روشن،دستگاه اکسیژن ساز آماده وصل و ساکشن روشن و اماده، مانیتور ، پالس اکسی متر، کاف فشار خون هم بالاي سر بیمار آماده بودند. در خانه یک اتاق برای بیمار آماده کرده بودند که علاوه بر تخت بیمار، کمدي براي دارو و تجهیزات مثل سرم و سوند ساکشن، سمت راست تخت دستگاه ونتیلاتور و مانیتور بیمار و سمت چپ اکسیژن ساز و ساکشن آماده بود، یک تخت هم برای پرستار مهیا می شود.

سوپروایزر مسئول  برای بیمار تشکیل پرونده الکترونیکی واتساپی نبضی نو  را می دهد و اعضای تیم درمان اعم از پزشک معالج، پزشکان مسئول فنی، مدیریت نبضی نو و خود سوپروایزر مسئول و پرستاران را اضافه می نماید. پرستار بیمار به محض ورود بیمار به اتاق با برانکار و با کمک اعضاي خانواده روي تخت منتقل می کند. پرستار در صورت تحویل کامل بیمار در بیمارستان احاطه کاملی به روند درمان دارد. در صورتیکه پرستار در منزل حضور و از پرستار آمبولانس بیمار را بخواهد تحویل بگیرد.  از اسم، تشخیص و مدت بستري توي بیمارستان و اقدامات انجام شده و مشکلات و پیگیريها گرفته تا سطح هوشیاري و علائم حیاتی و کاردکس بیمارستانی و داروها. بعدش شروع  به بررسی بالینی بیمار، شامل گرفتن فشار خون، نبض، درجه حرارت و شمارش تعداد تنفس. بعدش پشت و پوست بیمار رو از نظر وجود

زخم بررسی می کند. بعد از این کارهاي اولیه، حالا که وضعیت بیمار پایداره، شروع به نوشتن کاردکس و هماهنگی با سوپروایزر و تنظیم برنامه مراقبتی می کنم.

در برگه روزانه مراقبتی اسم و مشخصات بیمار را ثبت. دارو های بیمار را مطابق با کارکس در برگه دارویی تنظیم و گزارش اولیه بیمار را در پرونده الکترونیک ثبت می نمایند. روند تغییر و تحولات بیمار و دستورات پزشک معالج در پرونده الکترونیک ثبت تا کلیه تیم درمانی اطلاعات کامل بیمار را داشته باشند و سیر درمان بیمار با گزارشات مداوم پرستار نبضی نو و تبادل اطلاعات با پزشک معالج تا رسیدن به شرایط مطلوب درمان ادامه خواهد دلشت.

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید